Хоол хүнсний хангамж

“Монруд” ХХК нь Монгол Улсын нийтийн хоолны стандартын дагуу лизенцтэй бүхий л төрлийн амт, орц найрлага бүхий хоолоор үйлчилдэг.

Хээрийн ангид үйлчилгээ үзүүлэхэд нэн тэргүүнд анхаарах зүйлс бол хоолны амт чанар мөн түүний аюулгүй байдал байдаг. Манай туршлагатай баг хамт олон эдгээрийг анхааралдаа аван хамгийн үр дүнтэй арга замуудыг хэрэгжүүлдэг. Бид чадварлаг тогооч нараа өөрсдийн сургалтын төвд тусгайлан бэлтгэдэг бөгөөд хоолны чанар стандарт, хоолны цэс гаргалт зэрэгт дээд зэргээр анхаарлаа хандуулдаг.

“Монруд” ХХК-ийн охин компани болох “Геошим” ХХК-ийн ТАЙМ АУТ ресторанд манай тогооч нар бэлтгэгдэн суралцдаг. “Геошим” ХХК нь тогооч нарын мэргэжил дээшлүүлэх, дадлага туршлагийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тогтмол сургалт явуулан үйлчилгээний чанарын түвшинг улам бүр ахиулан ажилласаар байна.

УУЛ УУРХАЙ, ХАЙГУУЛ, ба ТЭЭВЭР ЗУУЧ