Risk Assessment & Management

Эрсдлийн үнэлгээ & менежмент

Тогтвортой, үр дүнтэй хэвийн үйл ажиллагааг бий болгохын тулд бид эрсдлийн үнэлгээг тооцоолон ажиллаж байна. Эрсдэлийн үнэлгээг тооцоолох нь удирдлагын бодлогын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд Монрудын үйл ажиллагаанд чухал үзүүлэлт болдог.

Бид эрсдэлээ тооцоолж чадсанаар нөөцийг хамгаалж, гэнэтийн зардлаас урьдчилан сэргийлж түүнчлэн тооцоолоогүй алдагдлаас бизнесээ хамгаалж чаддаг. Үйлчлүүлэгчдийн бизнес хэрэгцээг ойлгож үүсэх эрсдлээс хамгаалах олон төрлийн мэргэжлийн байгуулагуудтай бид хамтран ажилладаг.

Бид олон жилийн арвин дадлага туршлага болон мэргэжлийн баг хамт олон орчин үеийн техник технологийн шийдэлд суурилан чанарын өндөр түвшинд өөрсдийн үйлчилгээг таньд санал болгож байна. Таны шаардлага хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг  бид таньд хүргэх болно.

УУЛ УУРХАЙ, ХАЙГУУЛ, ба ТЭЭВЭР ЗУУЧ