Ачаа ба тээвэр

Хайгуул олборлолт, уул уурхайн төсөл бүр өөрт тохирох тээврийн шийдэлтэй байх шаардлагатайг бид ойлгож байгаа бөгөөд үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэхэд бид бэлэн. Ачаа тээвэр болон хүнд машин механизмын үйлчилгээнд дараах төрлүүд багтана:

  • Хөргөлттэй болон халаалттай сонголтууд бүхий ачаа тээврийн үйлчилгээ
  • Зөөврийн ус буюу муу усны тээвэрлэлт
  • Шатахуун тээвэрлэлт ба хүргэлт
  • Барилгын материал, контейнер болон амьдрах сууцны тээвэрлэлт
  • Өрөмдлөгийн машины  ба тээвэрлэлт

УУЛ УУРХАЙ, ХАЙГУУЛ, ба ТЭЭВЭР ЗУУЧ