Career Monrud LLC

Хүний нөөц

Монруд компани ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрт адил, тэгш боломж олгож, сонгон шалгаруулалтаа шударга, ил тод явуулдаг. Бид тухайн хүний мэдлэг, чадварыг шударгаар үнэлэн ажилд авч байна. Бид аюулгүй, тогтвортой,  өрсөлдөхүйц чадвартай бизнесийг хөгжүүлэх шилжилтийн үед ажиллаж байна. Тиймээс ур чадвартай, туршлагатай ажилтнуудаар багаа бүрдүүлэх зорилготой юм. Манай компани шилдэг сайн ажилтнуудыг татах, ажилчдыг урамшуулан идэвхжүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах нөхцөл бүрдүүлэн ажиллаж байна. Бид Монруд компанийн үнэт зүйлс болон ёс зүйн зан төлвийг зохистойгоор баримтлан ажиллахыг хичээдэг. Манай ажилтнуудын соёл нь аюулгүй ажиллагаа, ёс зүй, хамтын ажиллагаа, хариуцлага дээр суурилдаг.