Барилга түрээс

Монгол Улсын хэмжээнд хийгдэж буй геологи хайгуулын ихэнх төслүүд нь ихэвчлэн алслагдсан бүс нутагт байдаг. Үүнтэй холбогдон дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бэрх байдаг. Монруд нь Монголын тэргүүлэгч уул уурхайн компаниудтай хамтран ажиллахдаа уг дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх арга барилыг туршлагаар олж авсан. Бид харилцагч нарт өөрсдийн үндсэн үйл ажиллагаандаа анхааран ажиллах боломжийг олгон ханган нийлүүлэлт, амьдрах ая тухтай нөхцөл, засвар үйлчилгээ болон барилгын асуудлыг цогцоор шийдэн ажилладаг.

Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж буй дотоодын болон гадаадын тэргүүлэгч уул уурхайн компаниудтай хамтран ажилласаар ирсэн нь бидний нэр төрийн хэрэг юм. Бидэнд итгэл хүлээлгэсэн харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахын тулд хичээн ажиллаж байна.

Дэд бүтцийн үйлчилгээнд:

  • 5-1200 хүртэлх хүний явуулын болон суурийн кемп барих
  • Эрчим хүч үйлдвэрлэл, цахилгааны инженерчлэлийг хангах
  • Сантехникийн цогц систем, ариун цэврийн байгууламжийн гүйцэтгэл
  • Нүүлгэх боломжтой орон сууц, амьдрах орчныг бүрдүүлж, угсармал орон сууц болон Монгол гэрийг таны хүссэн сонголтоор барих, гүйцэтгэх, буулгах
  • Угсармал байшин болон Монгол гэр гэх мэт таны сонгосон хэлбэрийн зөөврийн байр сууц барих, засвар үйлчилгээ хийх, буцааж буулгах
  • Засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, угаалга зэрэг үйлчилгээг үзүүлэх
  • Кэмпийг хүнсний бараа бүтээгдэхүүнээр хангах
  • Таны хамт олныг ажлын талбар болон кэмп рүү хүргэх, авах
  • Танай ажилтнуудыг хээрийн анги руу хүргэх болон хээрийн ангиас буцаан тээвэрлэх
  • Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ болон харилцаа холбооны сүлжээг гүйцэтгэх

Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж буй дотоодын болон гадаадын тэргүүлэгч уул уурхайн компаниудтай хамтран ажилласаар ирсэн нь бидний нэр төрийн хэрэг юм. Бидэнд итгэл хүлээлгэсэн харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахын тулд хичээн ажиллаж байна.

MINING, EXPLORATION, and LOGISTICS